Pravidla ochrany osobních údajů a soukromí

Zde je přehled dat, která mohou být zpracovávána o vás touto stránkou nebo v souvislosti s jejím užíváním:

Webová analytika
Webovou analytiku zajištuje společnost Google prostřednictvím služeb Google, jako je Google Analytics a další služby. V rámci webové analytiky se k provozovatelům webových stránek nedostávají identifikovatelné údaje. Ve vztahu ke směrnici GDPR je pak zpracovatelem, kontrolorem a správcem dat společnost Google. Pro informaci o svých datech můžete navštívit stránky https://policies.google.com/privacy nebo se obrátit přímo na společnost Google.

Webovou analytiku zajištuje společnost Automattic, skrze službu Jetpack pro wordpress. Plné informace o vztahu ke směrnici GDPR naleznete zde https://en.support.wordpress.com/automattic-gdpr/ Ve vztahu ke směrnici GDPR je zpracovatelem, kontrolorem i správcem dat společnost Automattic.

Fundraisingový nástroj Darujme.cz
Stránky mohou používat fundraisingový nástroj darujme.cz. Tento nástroj využívá kódu stránek darujme.cz, aby umožnil uživatelům poskytnout finanční dar Nadačnímu fondu Autismu. Data, zadaná do nástroje darujme.cz jsou přístupná pouze zprostředkovateli daru (provozovatel darujme.cz, Nadace VIA) a obdarovanému (Nadační fond Autismu). Pro účely GDPR je zpracovatelem a kontrolorem dat Nadace VIA.

Cookies
Tato stránka používá cookies. Pro užití cookies je vyžadován Váš souhlas. Na základě souhlasu jsou cookies ukládána až po dobu jednoho roku. Cookies můžete kdykoliv smazat prostřednictvím svého prohlížeče.

Formuláře
Tato stránka používá webové formuláře, skrze které mohou jednotlivé subjekty požádat Nadační fond Autismu o dar či podporu, mohou nabídnout dar či podporu či za jiným účelem kontaktovat Nadační fond Autismu. Veškerá data zadaná prostřednictvím těchto webových formulářů jsou zpracovávána společností Google, která je provozovatelem technického řešení formulářů Google Forms. Společnost Google je také správcem a zpracovatelem poskytnutých dat. Každý uživatel může kdykoliv zažádat o smazání poskytnutých dat a to prostřednictvím použití formuláře nebo skrze emailovou adresu fond@nfau.cz

Zapojte se!

Darujte ihned

Pro větší dary

Zasláním libovolné částky na účet 777901/5500 Pokud byste si přáli podpořit specifický projekt nebo akci, kontaktujte nás.

Pomozte jinak

Napište nám na fond@nfau.cz pokud se chcete stát dárci nebo zprostředkovat dar. Nebo v případě zájmu o dobrovolnou pomoc či informace o poruchách autistického spektra.

Fond podporují například a dalších 11 firem