Podmínky programu Stretch – informace pro účastníky a dárce

Program Stretch je určen k přímé podpoře příběhů jednotlivých lidí, kteří žijí s autismem, jejich rodin a těch, kteří jim pomáhají. Hlavní podpora je však určena přímo těm, kteří s autismem žijí.

 

Více o programu zde https://nadacnifondautismu.cz/autismus-a-stretch/

 

Účastník je ten, kdo je prezentován v obsahu jednotlivých příběhů v rámci programu Stretch, nebo příjemce podpory programu Stretch.

 

Dárce je ten, kdo Nadačnímu fondu Autismu v rámci programu Stretch daroval libovolně vysokou finanční částku  nebo jinou formu pomoci.

 

Dárci podporují program na základě dárcovského widgetu stránek konkrétního příběhu, z jiných částí webových stránek Nadačního fondu Autismu, nebo prostřednictvím dalších aktivit skrze něž se o programu a konkrétních příbězích dozvěděli. Veškerá dárcovská podpora, kterou obdrží Nadační fond Autism na svůj účet v rámci programu Stretch prostřednictvím nástroje darujme.cz a ostatních darů, bude Nadačním fondem Autismu využita na podporu příběhů v tomto programu. Nadační fond si rezervuje právo získanou částku mezi účastníky programu rozdělit dle uvážení správní rady, či jejího předsedy, v souladu s účelem fondu. Tento krok umožní v souladu se smyslem programu rozložit podporu mezi účastníky tak, aby došlo k co největšímu efektu, jehož jde s daným rozpočtem dosáhnout pro každého z účastníků. Dárcovské dary se tedy vážou k celému programu Stretch, nikoliv ke konkrétnímu příběhu.

 

Účastníci programu mohou svou účastí v programu a zveřejněním svého příběhu získat dlouhodobou finanční i nefinanční podporu. Míra i distribuce této podpory podléhá v souladu s výše uvedeným rozhodnutí správní rady, případně jejího předsedy v souladu s účelem fondu.

 

Cíle jsou milníky v konkrétních příbězích, k jejichž naplnění je směřována a využívána podpora v rámci programu Stretch. Cíle jsou stanoveny ve spolupráci s Účastníky. Vzhledem k povaze autismu, stejně jako k vlivu, jaký může mít na dosažení těchto cílů prostředí a okolí Účastníka si Nadační fond vyhrazuje právo měnit po domluvě s Účastníkem tyto cíle tak, aby přesněji odpovídaly konkrétní situaci a jejímu vývoji u konkrétního Účastníka.

 

Program Stretch Nadačního fondu Autismu je zaměřen především na přímou pomoc konkrétním lidem a rodinám, ale mohou se v něm objevit i příběhy těch, kteří pomáhají, ať už jednotlivců nebo organizací, a také příběhy, které mají výrazný a významný společenský dopad, či jsou zdrojem inspirace a motivace pro lidi s autismem a jejich rodiny.

 

Nadační fond Autismu si vyhrazuje právo na změnu podmínek programu.