Nadační fond Autismu se distancuje od Centra Terapie Autismu a metody O.T.A.

Nadační fond Autismu, první český Nadační fond, který se cele zabývá tématem autismu, se otevřeně distancuje od společností Centra Terapie Autismu a od metody O.T.A. Nadační fond Autismu cítí potřebu se vymezit, vzhledem k tomu, že v minulosti poskytl uvedené organizaci ve spolupráci s partnery finanční dary, což by mohlo vzbudit zdání, že považuje současné směřování společnosti a její metody a programy za kvalitní. Nadační fond Autismu podpořil činnost organizace v jejích počátcích, kdy nebylo známo nic o metodě O.T.A. a organizace se neprezentovala sebe ani autismus způsobem, jakým jej prezentuje dnes.

 

Nadační fond Autismu je alarmován úrovní zveřejněných prohlášení ohledně metody O.T.A., metodikou, která vede její provozovatele k tvrzení, že mají 38% úspěšnost ve „vystoupení“ dětí z PAS“, prokazatelnou netransparencí metody O.T.A. a vydávání dříve existujících a v literatuře a veděckých pracích popsaných metod za vlastní.

 

Nadační fond Autismu dnes nepodporuje a v budoucnu neplánuje podpořit jakoukoliv aktivitu organizací Centra Terapie Autismu, nemůže podpořit rodiče finančně nebo jinak v účasti na aktivitách organizovaných Centrem Terapie Autismu nebo jeho spolupracovníky a, nakonec, nemůže ani podpořit rganizace a jednotlivce, kteří mohou přispívat ke zdání toho, že organizace Centra Terapie Autismu jsou místem, na které by se měli rodiny autistických dětí obracet a jejichž služeb by měli využívat.

 

Nadační fond Autismu považuje vývoj situace okolo Centra Terapie Autismu a ohledně metody O.T.A. za politováníhodný.

 

Nadační fond Autismu děkuje za upozornění rodinám, které byly dříve klienty organizací Centra Terapie Autismu za jejich zkušenosti a upozornění na stávající stav.