Program podpory a rozvoje vzdělání u autistických dětí i dospělých – Stretch

 

„You’ve gotta stretch these kids“– Temple Grandin

 

Program Stretch je založen na citátu Dr. Temple Grandin, který lze ve volném překladu chápat jako výzvu rodičům a vychovatelům, aby neustále před děti i dospělé s poruchou autistického spektra předkládali nové výzvy a pomáhali jim v rozvoji jejich silných stránek. Je přáním, abychom pod nálepkou složité diagnózy hledali skutečné lidi, kteří mají vlastní touhy, přání a potřeby. Hledejme cesty, jak jim pomoci je realizovat a nechme se obohacovat jejich neobvyklým pohledem na svět. Rozumějme některým projevům autismu jako znevýhodnění, kde metodou zvládání je nabízení vhodných podpůrných a kompenzačních opatření, nedívejme se na autismus jako na postižení a na ty, kteří s ním žijí jako na nemocné či trpící. Z výpovědí autistů víme, že jde zejména o jiný způsob vnímání a prožívání našeho světa, který, ač je spojen s řadou obtíží, není o nic lepší nebo horší, než ten náš, jen jiný.

 

Cílem programu Stretch je dlouhodobá opakovaná podpora rozvoje vzdělání u dětí a lidí s poruchou autistického spektra, jejich rodin, a také podpora organizací, aktivit a projektů, které jim ve vzdělání a na cestě životem pomáhají uspět. Smyslem není pouhé poskytnutí daru, ale především motivace dítěte i rodiče, dospělého i jeho okolí k aktivitě v oblasti, která je vzdělává rozvíjí a vede ke zvýšení kvality života. Lidé s autismem mohou vést důstojný a naplněný život a zaslouží si naši plnou podporu při cestě za svými sny.

 

Typickým příkladem podpory autistického člověka nebo dítěte v programu Stretch může být:

 

Jak se přihlásit do programu STRETCH

Program Stretch v tuto chvíli nepřijímá další přihlášky. Počet účastníků programu je stabilizovaný tak, aby podpora byla smysluplná. Další přihlášky mohou být vypsány v budoucnu. S ohledem na to, že převážná většina obdržených darů jde na podporu autistů a jejich rodin a Nadační fond má jen minimální administrativní náklady, je kapacita programu úměrná objemu přijatých darů.

 

Výše podpory a kritéria jejího udělení:

Výše podpory je individuální s ohledem na danou situaci rodiny a dítěte. Formou podpory může být nejen finanční podpora, ale i různé aktivity, které vedou k podpoře rozvoje a naplnění cílů daného příběhu.
Žádosti o podporu jsou posuzovány individuálně, hlavním měřítkem je soulad se zaměřením projektu STRETCH. Podmínky programu STRETCH

 

Podpora mimo program Stretch:

Nadační fond Autismu mimo program Stretch realizuje podporu jednotlivým dětem, rodinám a institucím prostřednictvím finančních darů na základě přijatých žádostí, nebo v souladu se svým účelem.

 

Staňte se dárcem projektu STRETCH:

 

Zapojte se!

Darujte ihned

Pro větší dary

Zasláním libovolné částky na účet 777901/5500 Pokud byste si přáli podpořit specifický projekt nebo akci, kontaktujte nás.

Pomozte jinak

Napište nám na fond@nfau.cz pokud se chcete stát dárci nebo zprostředkovat dar. Nebo v případě zájmu o dobrovolnou pomoc či informace o poruchách autistického spektra.

Fond podporují například a dalších 11 firem