Větší soukromí: Změny na webu Nadačního fondu Autismu i v jeho fungování

Původní myšlenka Nadačního fondu Autismu byla jednoduchá: Skrze pozitivní příběhy měnit povědomí o autismu, zajistit díky tomu více podpory dalším příběhům, ještě větší povědomí, ještě více podpory…

Celá ta myšlenka stála právě na osobních příbězích, na tom, že společně s jejich aktéry budeme sledovat jejich cestu, podporovat je, fandit jim, a společně, dary finančními i nefinančními budeme překonávat překážky.

Velmi brzy jsme však narazili na to, že nerespektující přístup k soukromí autistů je jedním z nejdiskutovanějších témat v rámci autistické komunity. Také právě na porušování soukromí jsou často postaveny různé „osvětové“ kampaně nebo dokumenty o autismu. Zejména dětské soukromí je chráněno celou řadou mezinárodních úmluv a právních norem a je to dobře. V kontextu toho se nadále koncept fundraisingu postaveném na příbězích, jakkoliv pozitivních, jeví jako nevhodný.

Druhou věcí je, že ne všechny příběhy končí dobře; některé zůstávají nedopsány. Ze statistik víme, že autisté jsou skupinou, která je spojována s vyšším výskytem sebevražd. Důvody mohou být různé, často k nim patří reakce okolí – nepřijetí, nepochopení, absence uznání toho, co daný autista prožívá za autentické.

Se zbytečným odchodem mladého člověka je vždy těžké se vyrovnat, zejména, pokud hranice mezi rozhodnutím dále žít nebo vzdát se života mohla být tenká. Jen v ČR je několik zdokumentovaných případů, kdy mladí autisté nejméně týdny hledali pomoc mnoha institucí a byli soustavně odmítáni. Šlo o mladé lidi, kteří potřebovali jen jediné. Slyšet, že to, co prožívají odpovídá tomu, čím museli v životě projít.

Koncept příběhů tak již nadále není pro nás udržitelný. Příběhy všech podpořených i těch, kteří stále na podporu čekají, v nás a pro nás žijí dále. Poslání fondu se nijak nemění. S Vaší pomocí budeme i nadále podporovat jednotlivé autisty a jejich rodiny v jejich cestě. Nově ale s maximální dávkou respektu k jejich soukromí. Důraz na soukromí představuje, zejména pro fundraising, značné limity. Možnosti dárců zajímavě pojmout svůj dar v rámci CSR programu a informovat o něm zaměstnance, partnery a investory se tím stávají velice omezenými. Nezbývá, než spoléhat na individuální dárcovství. S ohledem na to, jak moc je soukromí pro autisty a jejich rodiny důležité, a jak málo se jim ho dostává, to vnímáme jako správné rozhodnutí.

PODĚKOVÁNÍ:
V této chvíli nelze nepoděkovat panu Vítězslavu Válkovi, který daroval svůj čas a vytvořil nádhernou webovou stránku, koncept a design, který poháněl příběhy a je také dlouhodobým podporovatelem nadačního fondu. A panu Martinovi Matějů, který jej skrze kód uvedl v život. Bez nich bychom tu nebyli.