Nadační fond Autismu

Vaše dary Nadačnímu fondu Autismu:

  • Pomáhají konkrétním lidem a jejich rodinám, kterým je fond skrze transparentní účet přeposílá
  • Umožňují jednotlivým lidem rozvoj a vzdělávání právě v oblasti, která je zajímá
  • Podporují zdravý a respektující přístup k autistům
  • Jsou bezpečně realizovány přes nástroj Darujme.cz, za kterým stojí nadace VIA a Česká spořitelna
  • Řídíme se Krédem podpory

Dary nám můžete zasílat prostřednictvím darovacího formuláře (vpravo, pokud jste na PC nebo tabletu, na konci stránky, pokud čtete z mobilu)

Jsme nízkonákladová organizace – nemáme žádné zaměstnance, provozní náklady jsou minimální (hosting, doména, poplatek za fundraisingový nástroj Darujme.cz). Naším cílem je, aby maximum z vybraných prostředků skončilo u konkrétních jednotlivců nebo rodin. Možná nejsme dost velcí na to, abychom změnili celý svět, ale už víme, že s Vaší pomocí dokážeme k lepšímu změnit konkrétní životy. Děkujeme Vám!

Vše důležité o fondu naleznete níže. Chcete žádat o podporu, máte konkrétní dotazy? Neváhejte nás kontaktovat na fond@nfau.cz

Výroční zprávy a účetní uzávěrky:

2021 Výroční zpráva, Výkaz
2020 Výroční zpráva, Výkaz
2019 Rozvaha
2018 Výkaz
2017 Výroční zpráva, Výkaz
2016 Výroční zpráva, Výkaz
2015 Výroční zpráva pro rok 2015, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát
2014 Výroční zpráva pro rok 2014, RozvahaVýkaz ztráty a zisku
2013 Výroční zpráva pro rok 2013, Příloha NO 2013 Nadační fond Autismu, Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, Výkaz ztráty a zisku ve zjednodušeném rozsahu

Poslání Nadačního fondu Autismu

Posláním Nadačního fondu Autismu je v souladu s jeho účelem a se zásadami Psychologie zdraví podporovat rozvoj vzdělání a nadání u autistických lidí a dětí a skrze pozitivní modely měnit povědomí o povaze autismu.

Účel Nadačního fondu Autismu

V souladu s obecně prospěšnými cíli dle § 1 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce i společnosti jako takové. V této souvislosti a za tímto účelem nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k zabezpečení a podpoře institucí a jednotlivců, kteří pracují s dětmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami, ale i dalšími lidmi, žijícími s poruchou autistického spektra, a jejichž činnost spočívá zejména v poskytování terapeutických, odlehčovacích, vychovatelských, rodičovských, osvětových, publikačních a dalších služeb, které mohou vést ke zlepšení kvality života lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin nebo ke zlepšení obecného povědomí o poruchách autistického spektra a o potřebách lidí žijících s tímto postižením. V rámci účelu, pro který je zřízen, může nadační fond poskytovat také pravidelné, nebo jednorázové, finanční, materiální a jiné podpory lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám, které se bez vlastního přičinění dostaly do tíživé finanční situace.

Orgány Nadačního fondu Autismu

Správní rada

Miklós Csémy, předseda
Absolvoval v rámci bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pětisemestrální certifikovaný kurs psychologie zdraví, pod vedením jejího zakladatele v ČR docenta Václava Břicháčka, kterému byl po dva semestry odborným asistentem. Po absolvování magisterského studia Elektronické kultury a sémiotiky na téže fakultě působil na řadě vedoucích manažerských rolí ve společnostech, zabývajících se vývojem softwarových aplikací a software jako služeb.  Prací v této oblasti se zabývá i nadále. V roce 2013 založil spolu se svojí paní první český nadační fond orientovaný na problematiku autismu. 

Jana Csémy
Absolvovala v rámci bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pětisemestrální certifikovaný kurs psychologie zdraví, pod vedením jejího zakladatele v ČR docenta Václava Břicháčka, vystudovala na téže katedře magisterský obor Sociální a kulturní ekologie. Rok pracovala ve Spojených státech, působila jako vedoucí Oddělení pro zahraniční styky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, je lektorkou problematiky autismu v kurzech pro asistenty pedagoga a poskytuje poradenské konzultace rodinám a organizacím.

Tomáš Tyle
Je pracovníkem Ministerstva vnitra České republiky.

Dozorčí rada

Michaela Fričová
Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze a na University of Glamorgan ve Velké Británii. Původní profesí novinářka (Týden, Marketing&Media), později tisková mluvčí televize Nova a následně České televize, následně manažerka charitativních aktivit České televize.

Jan Kašpar
Zkušený manažer, mentor a konzultant v oblasti obchodu a řízení firem. Ve zdravotnické oblasti se zabývá aplikací bazální stimulace skrze vývoj a distribucí původních českých produktů, které přispívají ke zlepšení kvality života svých uživatelů, zejména seniorů.

Lukáš Voborský
Mgr. Lukáš Voborský, v současnosti reprezentující humanitární organizaci Caritas Switzerland na Blízkém východě a v Severní Africe, dlouhodobě působí v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární práce mimo jiné se zaměřením na vzdělávací programy v krizových oblastech a post-konfliktních regionech. V posledních 8 letech působil v řadě rozvojových zemí jako například Haiti, Irák, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Mongolsko a další. Krom zájmu o psychosociální aspekty aplikované v pedagogice a zájmu o speciální pedagogiku se zabývá metodikou projektového řízení, nastavováním procesů řízení, administrativních procesů, informačním a znalostním managementem a strategickým plánováním v neziskových organizacích. Díky akademickému vzdělání v antropologii, filosofii a informačních technologiích aplikuje inovativní postupy a technologie v humanitární oblasti se zaměřením na měření dopadu a efektivity použitých metod.

Kontakty

Adresa
Tanvaldská 1338, Praha 8, 182 00
Bankovní spojení
Transparentní účet 777901/5500
E-mail
fond@nfau.cz